DE KUNDER WEBSITE     MARINE                          
 

          Seinvlaggen

 

Dienstvak Telegrafist   Brevet Radioradarverkenner 2      Diploma VBS   Rapport VBS   Certificaat Radioradarverkenner   Rolkaart Onvermoeid

 

ONVERMOEID

Ik heb in 1969/1970 gevaren aan boord van de Hr.Ms. Onvermoeid (A857), als telegrafist/radioradarverkenner . De verbindingen met de wal (ship-shore) werden gemaakt via Noordwijk Radio (Nora), ons walstation. In die tijd werd nog veel gebruik gemaakt van CW (Morse) en ook RTTY (telex) Uiteraard waren alle verbindingen versleuteld, de "Koude Oorlog" was in volle gang. De kortegolfzender was van Amerikaanse makelij en het bestond uit een buizenzender met enorme tubes die veel warmte uitstraalden. Daarnaast waren er twee Racal-ontvangers en een Ted-Red TRX stand-by. Met de "Baggerbak" werden o.a. de roepseinen versleuteld. Uiteraard ontbraken de codeboeken niet en mocht het schip naar de kelder gaan, dan dienden deze in de loodverzwaarde zak overboord gekieperd te worden. Aan dek was ook een seinlamp aanwezig. De noodradio zat verscholen onder het bed van de jongste officier. Ik heb deze eenmaal gebruikt omdat de hoofdzender kaduuk was en met de Ted-Red geen verbinding gemaakt kon worden.

TEDRED   RACAL

Foto "Ted Red" via Roofdierklasse.nl

 

De A857 behoorde tot de Mijnenbestrijdingsgroep Zuid en de thuishaven was Vlissingen. Er werd veel in "De Roompot" geoefend en sweeps werden gemaakt boven de Waddeneilanden (New Broom I en II). New Broom II duurde van 25 mei tot 12 juni 1970. Buitenlandse havens werden ook aangedaan, o.a. Bremerhaven, Dover, Portmouth. Daarnaast waren we (aug. 1970) aanwezig tijdens de zeilregatta's bij het eiland Wight aan de zuidkust van Engeland. De "Onvermoeid" werd begin zeventiger jaren afgevoerd uit de actieve dienst en verkocht voor de sloop.

Sandown zeilregatta 1970 Sandown zeilregatta 1970 Sandown zeilregatta Vlag en Vonk Dienstvakken Dienstvakken Brevetten

LITERATUUR/BEELDMATERIAAL:

* Van Morse tot E-mail: uitgegeven ter gelegenheid van 100 Jaar Marineverbindingsdienst 1904-2004.

* 90 Jaar Mijnendienst (1907-1997).

* Anekdote: lees een artikel uit voornoemde publicatie over de Hr.Ms. Onvermoeid tijdens een bezoek aan het eiland Wight.

* Werkpaarden van de Mijnendienst: uitgegeven ter gelegenheid van 100 Jaar Mijnendienst (1907-2007).

* Make a Signal: een dvd over de Verbindingsschool te Amsterdam. Beelden van de TLG- en SNRT-opleidingen. Te verkrijgen bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag.

 

Fotoalbum ReŁnie 100 Jaar Marine Verbindingsdienst

Fotoalbum ReŁnie 100 Jaar Marine Mijnendienst

 

Websites:

Koninklijke Marine

www.dutchfleet.nl

NavyInside

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._Ms._Onvermoeid

http://www.turkishnavy.net/

 

 © Nico de Kunder

© All rights reserved (2012). Nico de Kunder.  Unauthorized duplication or distribution is prohibited !††††